Vagyonvédelem

Élőerős őrzés

Az élőerővel őrzött objektumokban fontos szempont, hogy érkező vendégek, ügyfelek első benyomása kedvező legyen. Ebben kiemelt szerep jut a személy- és vagyonőröknek, akik elsőként üdvözlik az érkező személyeket. Arra törekszünk, hogy személy- és vagyonőreink megjelenésükkel, viselkedésükkel és felkészültségükkel is hozzájáruljanak Megbízóink sikeréhez.

Recepciós szolgálat

Portaszolgálat

Telephely őrzés

24 órás őrzés

Ki és beléptetés

(Személy, gépjármű)

Mobil őrszolgálat

Építkezés őrzés

Rendezvény biztosítás

A rendezvények biztosításának alapvető célja az események zavartalan lebonyolítása. Ezen belül a legfontosabb feladat a  résztvevők (vendégek, szervezők, kiállítók) testi épségének és vagyontárgyainak megóvása, a nem kívánatos személyek (rendbontók) távoltartása.
01

Biztonsági terv elkészítése

amennyiben a rendezvényen résztvevők száma meghaladja az 1000 főt
02

Katasztrófavédelmi terv készítése

03

A rendezvényre való belépés

jogosultságának ellenőrzése beléptetési feladatok elvégzése
04

A nem kívánatos személyek,

eszközök, tárgyak bejutásának kiszűrése, megakadályozása
05

A rendezvényre belépők

tájékoztatása, információ nyújtás, ügyfélirányítói tevékenység
06

A rendezvényen résztvevők

személy- és vagyonbiztonságának felügyelete
07

A rendezvény területén elhelyezett,

a rendezvényhez kapcsolódó vagyontárgyak, eszközök őrzése
08

Esetleges rendbontó cselekmények

megakadályozása, illetéktelenek eltávolítása
09

Kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal

10

Mechanikus biztonsági eszközök telepítése